El nen i el seu entorn

El nen i el seu entorn

L’exposició a un contaminant en una etapa de la vida pot tenir efectes negatius en etapes posteriors, ja sigui en la mateixa persona o en els seus descendents.

Contaminants ambientals i salut infantil

Contaminants ambientals i salut infantil

Les amenaces més grans per a la salut dels nens es poden trobar, precisament, en els llocs que haurien de ser més segurs: les llars, les escoles i les comunitats.

La contaminació atmosfèrica

La contaminació atmosfèrica

Hi ha moltes i diverses fonts, tant a l’interior com a l’exterior dels edificis, que contribueixen a l’alliberament en l’aire de contaminants que representen un risc per a la salut.

Els efectes

Els efectes

Els agents contaminants provoquen efectes negatius sobre la salut de les persones. Resultats d’estudis experimentals mostren que els fetus i els nens petits són especialment susceptibles a aquests efectes tòxics de contaminants.