Breathe
el-projecte

El projecte

Descripció i objectius

La infància és un període fonamental per la maduració del cervell i el desenvolupament mental. El projecte BREATHE estudia l’impacte de la contaminació en les ciutats sobre el desenvolupament cognitiu dels nens.

Proves i mesures

El projecte es va iniciar l’any 2011 i durant el 2012 es van realitzar mesures de la qualitat de l’aire a les escoles i tests neuropsicològics als nens participants.

Resultats

Un compendi de les publicacions realitzades en revistes científiques i de les presentacions en congressos internacionals a partir dels resultats obtinguts de l’estudi.

parallax-section-one
contaminacio-i-salut

Contaminació i salut

Contaminants com partícules fines en suspensió, hidrocarburs aromàtics policíclics, compostos orgànics volàtils, el fum del tabac, els metalls i l’ozó poden tenir efectes nocius en la salut de les persones.

El nen i el seu entorn

El nen i el seu entorn

L’exposició a un contaminant en una etapa de la vida pot tenir efectes negatius en etapes posteriors, ja sigui en la mateixa persona o en els seus descendents.

Contaminants ambientals i salut infantil

Contaminants ambientals i salut infantil

Les amenaces més grans per a la salut dels nens es poden trobar, precisament, en els llocs que haurien de ser més segurs: les llars, les escoles i les comunitats.

La contaminació atmosfèrica

La contaminació atmosfèrica

Hi ha moltes i diverses fonts, tant a l’interior com a l’exterior dels edificis, que contribueixen a l’alliberament en l’aire de contaminants que representen un risc per a la salut.

Els efectes

Els efectes

Els agents contaminants provoquen efectes negatius sobre la salut de les persones. Resultats d’estudis experimentals mostren que els fetus i els nens petits són especialment susceptibles a aquests efectes tòxics de contaminants.

centres-i-investigadors

Centres i investigadors del projecte

El projecte BREATHE es duu a terme en tres centres diferents: L'ISGlobal, l’IDAEA-CSIC i NEUROVOXEL (H. del Mar).

ISGLOBAL_equip2

Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)

L’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) és el fruit d’una aliança innovadora entre l’Obra Social “la Caixa” i institucions acadèmiques i governamentals per contribuir a l’esforç de la comunitat internacional amb l’objectiu d’afrontar els reptes de la salut en un món globalitzat. La meta darrera dels projectes que constitueixen l’agenda d’ISGlobal és corregir les desigualtats a l’estat de salut de les diverses poblacions del món.

www.isglobal.org

csic_definitiva

Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC)

L’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) es va crear per l’estudi dels canvis naturals i antropogènics en els ecosistemas de la geoesfera utilitzant eines químiques i geoquímiques. L’IDAEA es focalitza en els canvis relacionats amb el clima els quals involucren un increment de la toxicitat per als organisms i als humans..

www.idaea.csic.es

NEUROVOXEL

NEUROVOXEL

NEUROVOXEL és una empresa dedicada a activitats mèdiques de diagnosi, tractament i investigació biomèdica, i desenvolupament de tècniques diagnòstiques de neuroimatge.

parallax-section-two

BREATHE