Descripció i objectius

Descripció general

La infància és un període fonamental per la maduració del cervell i el desenvolupament mental. En ell intervenen múltiples factors. Diversos estudis realitzats en animals han generat la hipòtesi que les partícules ultrafines en l’aire de les ciutats poden interferir negativament en el desenvolupament. Descobrir el nivell de contaminació a les escoles i comprendre el seu paper en la salut infantil és un dels reptes del nostre temps. Aquest coneixement permetrà crear entorns més saludables i sans als actuals per les futures generacions.

BREATHE és un projecte adreçat a estudiar l’impacte de la contaminació ambiental en les ciutats sobre el desenvolupament cognitiu dels nens. El projecte es va iniciar l’any 2011 i durant l’any 2012 es van realitzar mesures de la qualitat de l’aire a les escoles i tests neuropsicològics als nens participants. A més, es van administrar uns breus qüestionaris als pares i mestres per recollir informació necessària per poder avaluar l’impacte de la contaminació. També es van recollir mostres de saliva per a fer un estudi genètic i s’han realitzat ressonàncies magnètiques per avaluar els possibles danys estructurals al cervell.

Objectius

Descobrir els efectes sobre el desenvolupament neuropsicològic de la contaminació atmosfèrica en escolars.

Objectius específics:

 • Mesurar els contaminants a l’aire de l’escola.
 • Avaluar l’efecte de la contaminació ambiental en el creixement cognitiu dels nens, la impulsivitat, manca d’atenció i en els trastorns de conducta.
 • Avaluar l’existència de subgrups més susceptibles als efectes de l’aire contaminat (estudi genètic).
 • Avaluar la presència d’efectes estructurals en el cervell degut a la contaminació ambiental mitjançant ressonància magnètica.

Característiques de l’estudi

L’estudi es realitza a 36 escoles de Barcelona i 3 de Sant Cugat del Vallés. De cada escola hi participen nens de 2on, 3er i 4rt de primària (2.897 nens en total). Durant l’any 2012 (cursos 2011-12 i 2012-13):

 • Es va mesurar l’aire al pati i en un espai interior durant 2 setmanes per escola (una durant la primera meitat de l’any i l’altra durant la segona meitat de l’any 2012).
 • Es van fer mesures personals de contaminació a dos nens per escola durant 48h.
 • Els tutors corresponents van omplir un qüestionari (de 20 preguntes sobre símptomes d’impulsivitat i manca d’atenció) per cada nen.
 • Els pares van omplir un breu qüestionari sobre importants qüestions com són variables socio-demogràfiques, història clínica, recorreguts per Barcelona i activitat física entre d’altres.
 • Es va avaluar els nens amb proves neuropsicològiques per ordinador 4 vegades durant l’any 2012.
 • Es van agafar mostres de saliva al 95% dels nens. D’aquesta mostra se’n va extreure ADN per fer estudi genètic.
 • Durant l’any 2013-principis 2014 s’han realitzat Ressonàncies Magnètiques a 300 nens i nenes voluntaris de l’estudi.

Confidencialitat i aspectes ètics

Els pares van signar el consentiment ètic per acceptar la participació dels seus fills. Aquest i el full d’informació ha estat aprovat pel Comitè d’Investigació Ètica del Parc de Salut Mar. Tant les dades corresponents a les escoles com als nens es mantindran anònimes. En ambdós casos totes les dades es referiran a un codi que només coneixerà l’escola. Per part dels investigadors en cap cas es desvetllarà el codi de l’escola ni dels nens.