Qüestionaris

El projecte BREATHE utilitza qüestionaris per recollir una sèrie de variables importants (socio-demogràfiques, localització geogràfica, simptomatologia conductual dels nens, etc). S’han utilitzat 4 qüestionaris diferents: un pels pares, un pels mestres, un de mesura personal i l’altre per les escoles. En aquest apartat, us mostrem tots els qüestionaris utilitzats en el projecte.