Maig 2013 – Presentació dels primers resultats preliminars del Projecte BREATHE a les escoles

El passat 7 de Maig va tenir lloc, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, el primer acte de presentació de resultats del projecte BREATHE per a les escoles participants en el projecte. L’acte va començar amb la Benvinguda per part del professor Jordi Sunyer Deu, investigador principal del projecte, seguit de la presentació del protocol. A continuació es van presentar els primers resultats, tant dels tests dels nens com de les mesures de contaminació a les escoles. Per finalitzar, el Dr. Antoni Ramos Quiroga va parlar del TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat). L’acte va ser un èxit, i vam poder comptar amb representants de la majoria de les escoles, i també de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament i de la Generalitat, i de l’Agenda21.

IMG_0821

Dades preliminars de BREATHE

El Doctor Jordi Sunyer, investigador principal del projecte BREATHE i codirector del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), va començar l’acte donant la benvinguda als assistents i agraint la col·laboració de les escoles en el projecte. Va deixar ben clar que les dades que s’anaven a presentar eren preliminars i descriptives, i que encara quedava uns mesos per tenir els primers resultats sobre els efectes perjudicials de la contaminació en els escolars.

Presentació del Dr. Sunyer

 

A continuació, la Dra. Mar Àlvarez, coordinadora del projecte, va resumir el protocol del projecte esmentant la participació final, de 2.904 nens de 39 escoles.

Presentació de la Dra. Àlvarez

 

Resultats dels tests

El Dr. Joan Forns, responsable de l’àrea de neuropsicologia, va definir quines proves s’havien fet en el projecte, va explicar l’evolució dels resultats a les 4 visites, les freqüències de TDAH, de rendiment escolar baix i de problemes conductuals a les escoles estudiades. Va concloure que “la freqüència de nens amb algun subtipus de TDAH és del 10.2% i aquests, havien comès més errors en els tests psicomètrics”. Per acabar, va explicar com interpretar els informes que havien rebut les escoles dies abans, destacant que “no eren proves vàlides per diagnosticar cap trastorn, però que podien aportar una informació útil en casos determinats”.

Presentació del Dr. Forns

 

Contaminació a les escoles

A continuació el Dr. Xavier Querol, Responsable de l’àrea de contaminació ambiental i professor d’investigació del CSIC, va explicar quins són els principals contaminants atmosfèrics que tenim a la ciutat i quines mesures s’havien fet a les escoles. Va concloure que “els nivells de contaminants trobats a les escoles eren més propis d’ambients al costat del trànsit més que de fons urbà, que hi ha escoles amb nivells interiors de contaminants semblants als del carrer i que el patí de sorra és una font de PM2.5, la qual pot acumular metalls”. Això últim va causar certa alarma entre els assistents, i el Dr. Querol va comunicar que actualment estaven investigant al CSIC un polímer per reduir l’exposició als contaminants acumulats a la sorra dels patis.

 

Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat

Per acabar, el Dr. Antoni Ramos Quiroga, psiquiatra expert en Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) de l’Hospital de la Vall d’Hebron, va impartir una conferència sota el títol “TDAH: un llarg recorregut des de 1902”. Va aportar molta informació sobre aquest trastorn, d’alta incidència a la majoria d’escoles. Va començar la seva exposició explicant que “el trastorn ha existit sempre”, i va deixar clar que “els nens que el pateixen són nens bons, que no entenen el que els hi passa i que pateixen molt”. Va parlar sobre la importància del diagnosi i del tractament, en cas necessari, i de l’ajuda que aquests nens necessiten per part dels pares, mestres i especialistes. Va insistir en que la clau per una bona evolució d’aquests nens és la motivació. També va destacar que hi ha factors genètics i ambientals que poden donar predisposició a patir el trastorn. Per acabar, va donar una sèrie de pautes molt útils pels mestres per tractar amb aquests nens.

Presentació del Dr. Ramos Quiroga