Descripció i objectius

La infància és un període fonamental per la maduració del cervell i el desenvolupament mental. El projecte BREATHE estudia l’impacte de la contaminació en les ciutats sobre el desenvolupament cognitiu dels nens.

Proves i mesures

El projecte es va iniciar l’any 2011 i durant el 2012 es van realitzar mesures de la qualitat de l’aire a les escoles i tests neuropsicològics als nens participants.

Resultats

Un compendi de les publicacions realitzades en revistes científiques i de les presentacions en congressos internacionals a partir dels resultats obtinguts de l’estudi.